Правна информация за DomGrid

Условия за ползване

В Условията за ползване са описани условията, при които ви предоставяме услуги.

Политика за поверителност

Политиката за поверителност обяснява как обработваме вашите лични данни като клиент или посетител на нашия уебсайт.

Политика за приемлива употреба

AUP определя какво е (и какво не е) приемливо използване на услугите

Добавка за поверителност на данните

Добавката за поверителност на данните определя нашите задължения съгласно законите за поверителност на ЕС.

Споразумение за ниво на обслужване

Определя целите ни за наличност на услугата и вашите средства за защита, ако не успеем да постигнем тези цели.